گروه مهندسی رایکا

ساختمان،تاسیسات،فناوری

اطلاعات خود را جهت دریافت هدیه رایگان گروه آبان، بدون قرعه کشی شامل یک عدد فیلتر رایگان دستگاه تصفیه آب وارد کنید:

    آدرس دفتر مرکزی گروه آبان:

    مازندران، آمل رضوان ششم علامه حسن زاده 2 اولین آپارتمان سمت چپ ساختمان پنج گل طبقه دوم

    تلفن تماس : 43275203-011  موبایل: 09112104650

    Scroll Up